कबिता- कहाँ हुन्छ त्यासै !-

5 years ago Editor 5

1185612_738728729488093_631636988_n

कर्ण गुरुङ 

गी बि ल ओ

संपर्क सचिब

 

कहाँ हुन्छ त्यासै !

 

मन कहाँ दुक्छ त्यासै !
– दुखाए पछि पो दुक्छ !
दुख कहाँ हुन्छ त्यासै !
– दुख माने पछि पो दुख हुन्छ !
चिन्ता कहाँ त्यसै हुन्छ !
– सम्झी ल्याए पछि पो हुन्छ !
कहाँ ठुलो मान्छे हुन्छ !
– साचै चाहे पछि पो हुन्छ !
कहाँ चाहादैमा हुन्छ त्यसै !
– लागि परि गरे पछि पो हुन्छ !
कहाँ असफल हुन्छ त्यसै !
– असफल सोची गरे पछि पो हुन्छ !
कहाँ सानो हुइन्नछ त्यसै !
– आफैले सानो सोचे पछि हुन्छ
कहाँ बिचरा हुइन्नछ त्यसै !
– बिचरा हुने कर्म पछि पो हुन्छ !
जीवन कहाँ सफल हुन्छ त्यसै !
– सत्कर्म गरे पछि पो हुन्छ !
विचार कहाँ बग्छ त्यसै !
– सोचेर बगाए पछि पो बग्छ !
विद्वान कहाँ हुन्छ त्यसै !
– अध्यन गरे पछि पो हुन्छ !
कहाँ देक्छ र त्यासै !
– देखाए पछि पो देक्छ !
नक्कल पर्दैमा कहाँ सुन्दर हुन्छ त्यासै !
– मन सुन्दर भए पो खास सुन्दर हुन्छ !
संसार कहाँ अडिन्छ त्यसै !
– विश्वास गरा-गर गरे पछि पो हुन्छ !
प्रेम कहाँ हुन्छ त्यासै !
– आत्म सुद्ध परे हुन्छ पो हुन्छ !