दुर्लभ कर्म : मंगलबार मध्यराति झापाको दमकमा फेरी फुक्दै कर्म गर्न हिँडेका जोगीलाई भूटान दर्पनको क्लिकक्लिक । फोटो कमन देवान

5 years ago Editor 0
दुर्लभ कर्म : मंगलबार मध्यराति झापाको दमकमा फेरी फुक्दै कर्म गर्न हिँडेका जोगीलाई भूटान दर्पनको क्लिकक्लिक । फोटो कमन देवान
दुर्लभ कर्म : मंगलबार मध्यराति झापाको दमकमा फेरी फुक्दै कर्म गर्न हिँडेका जोगीलाई भूटान दर्पनको क्लिकक्लिक । फोटो कमन देवान