5 years ago Editor 0
पूर्वी नेपालमा सघन बसोबास रहेको आदिवासी राजवंशी मूलका युवतीहरु जातीय पहिरनमा । फोटो विष्णु सुब्बा
पूर्वी नेपालमा सघन बसोबास रहेको आदिवासी राजवंशी मूलका युवतीहरु जातीय पहिरनमा । फोटो विष्णु सुब्बा