नयाँ प्रहरी चौकी

4 years ago Editor 0
झापाको धरमपुरमा पहिलो पटक निर्मित अस्थायी प्रहरी चौकी भवन अगाडि ड्युटी बसेका एक प्रहरी जवान । फोटो कमन देवान
झापाको धरमपुरमा पहिलो पटक निर्मित अस्थायी प्रहरी चौकी भवन अगाडि ड्युटी बसेका एक प्रहरी जवान ।
फोटो कमन देवान