परम्परागत पेशाको माया

4 years ago Editor 0
पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने आदिवासी ताजपुरिया जातिकी एक महिला आफ्नो परम्परागत झल्ला बुन्ने पेशामा व्यस्त हुँदै ।
पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने आदिवासी ताजपुरिया जातिकी एक महिला आफ्नो परम्परागत झल्ला बुन्ने पेशामा व्यस्त हुँदै ।