“तिमी र म हराउँदा”

5 years ago Editor 0

“तिमी र म हराउँदा”

म तिमीसँग साट्दथें
तिमी मसँग साट्दथ्यौ
कहिले मातियो , कहिले साटियो
त्यो जवानीको खेल, ख्यालै भएन-
पछि म तिमीसँग डराएथें
तिमी मसँग डराईथ्यौ,
त्यो पल म तिमीसँग हराएथें
तिमी मसँग हराईथ्यौ !
अब त म दुब्लो भएँ , सग्लो रहिनँ,
हर्नियाँ र एपेनडीस्ले काटिएको छु भन्दै
म तिमीसँग साट्दथें,
तिमी मसँग साट्दथ्यौ,
त्यो पल म तिमीसँग रोएथें
तिमी मसँग रोईथ्यौ,
म तिमीसँग हराएथें
तिमी मसँग हराईथ्यौ !!

 

By:  जे.एन दाहाल
Worcester Massachusetts.